Onderwijsstagiairs ontvangen tijdens hun stage vaak geen vergoeding

Studenten die de pabo-opleiding of een andere lerarenopleiding doen ontvangen vaak geen stagevergoeding. Zo’n 74 procent van hen doet de stage vrijwillig, dat staat in het onderzoek van ResearchNed. Bij een stage hoort een verplichte stagevergoeding vindt de AOb. AOb-bestuurder Thijs Roovers wil dat het ministerie daar extra geld voor uittrekt. Dat meldt de AOb.

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf stuurde woensdag 24 april een brief over stages naar de Tweede Kamer. Bij de brief zat het rapport ‘Stages in het hoger onderwijs’ van ResearchNed. In het onderwijs wordt er het minst vaak een stagevergoeding aan studenten gegeven.

Stagevergoeding 

Een stagevergoeding is in de techniek-, economie- en ITC-sector heel normaal. Stagiaires ontvangen daar bijna allemaal een stagevergoeding. In de onderwijssector is dat dus niet het geval.

De onderwijssector staat ergens onderaan op de lijst. 74 procent van de pabo-studenten en studenten aan lerarenopleidingen gaven nee als antwoord op de vraag of ze een stagevergoeding krijgen. Stagiaires in de zorgsector ontvangen ook niet altijd een vergoeding. De helft van de studenten ontvangt in die sector echter wel een stagevergoeding.

Bepaalde afspraken 

Hogescholen en schoolbesturen waar de studenten hun stage lopen maken bepaalde afspraken. Een schoolbestuur hanteert veelal dezelfde regels. Studenten kunnen dan vaak ook niet kiezen tussen een stage met een vergoeding of zonder, zo schrijven de onderzoekers in hun rapport.

13 procent van de hbo-studenten die de enquête invulden geeft aan dat ze maximaal 3,24 euro per uur verdienen. De stagevergoeding binnen het onderwijs is wel het hoogste van alle stagevergoedingen zien de onderzoekers. Vierdejaarsstudenten moeten volgens de cao de helft van het startsalaris van een docent op hun rekening krijgen. Dat is een bedrag van minimaal 1660 euro bruto per maand.

Dijkgraaf snapt niet waarom de stagiaires in het onderwijs geen stagevergoeding ontvangen. “Er is een gigantisch lerarentekort dat we proberen te bestrijden, dan horen onderwijsstagiaires een passende stagevergoeding te krijgen.” De werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs zijn volgens Dijkgraaf de boosdoeners. Zij moeten een stap in de juiste richting zetten.

De sociale partners moeten volgens het ministerie een regeling voor stagevergoedingen organiseren. AOb-bestuurder Roovers wil graag zijn handtekening zetten, maar wil niet dat het geld voor de stagevergoedingen ten koste gaat van de loonruimte. De AOb is sinds kort een actie begonnen om de stagevergoeding op de agenda van de politiek te laten staan. Op de kaart staat welke basis- en middelbare scholen stagiairs een stagevergoeding betalen en ook hoeveel deze vergoeding inhoudt.

Keuze van een stageplek 

Voor veel studenten speelt de vergoeding wel degelijk een rol tijdens het kiezen van een stageplek. Studenten merken dat een lage stagevergoeding invloed heeft op hun portemonnee en ze ervaren meer druk tijdens de rest van hun studie. Een student gaf als antwoord op de enquête: “Ik krijg geen stagevergoeding, en dat zorgt ervoor dat ik de druk voel om meer te werken. Maar ik maak lange school- en werkdagen en daarbij nog extra werken is eigenlijk heel vermoeiend.” 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk