Week 21: scholen weer open en zorgen over lerarentekort bij uitvoering NPO

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Bonus: Onderwijsinspectie: heroverwegen schooladvies dit jaar van groot belang

Omdat het afgelopen maandag Tweede Pinksterdag was en de redactie van de Nationale Onderwijsgids gesloten was, beginnen we de week met een bonus, namelijk een bericht van de Onderwijsinspectie over het schooladvies in groep 8. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, moet de school het advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen. Dat scholen werk maken van deze heroverweging is dit jaar van extra groot belang, vindt de inspectie. Door de coronacrisis was het voor scholen dit jaar uitdagender om het schooladvies tot stand te brengen. Zo beschikten de scholen voor deze groep-8-leerlingen over minder actuele toetsgegevens dan gebruikelijk.
 

Dinsdag: 'Schoolleiders bezorgd over beschikbaar personeel om NPO uit te voeren'

Scholen willen het extra geld van het Nationaal Programma Onderwijs vooral gebruiken voor extra handen in de klas. Zo wil ongeveer de helft van de scholen werken met kleine groepen en het geld uitgeven aan onderwijsassistenten. "De grootste uitdaging waar scholen voor staan is het aantrekken van personeel, want daar is in het onderwijs al een groot tekort aan. Zijn ze wel te vinden en kunnen we dus wel de juiste hulp en ondersteuning bieden? Dat is een zorg die veel leeft bij schoolleiders en is al langer een structureel probleem", aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.
 

Woensdag: De scholen gaan weer volledig open: wat zijn de voor- en nadelen?

De middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open; vanaf 7 juni wordt dit verplicht. Na deze volledige heropening hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te houden, maar ze moeten wel twee keer per week thuis een zelftest doen. Volgens het OMT is dit een verantwoorde manier om de scholen weer te openen. Voorstanders zeggen: “er gaat niets boven les op school”, maar aan de andere kant voelen sommige docenten zich zonder vaccinatie niet veilig.
 

Donderdag: Onderzoek inclusiever onderwijs: meer professionaliteit en toegankelijkheid nodig

Uit het onderzoek ‘Werken aan inclusiever basisonderwijs’ blijkt dat de meeste leerlingen met een rugzakje samen met hun klasgenoten onderwijs volgen in de klas. Bij twee derde van de 137 onderzochte basisscholen krijgen de leerlingen soms les in een aparte groep, met name bij hoogbegaafde kinderen. De beschikbaarheid van speciale onderwijszorg en de professionalisering van het onderwijsteam zijn twee grote knelpunten. Twee vijfde van de basisscholen vindt zelfs dat deze kwesties veel voorrang moet krijgen om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen op school.  
 

Vrijdag: Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen, vindt de Vereniging Hogescholen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen. De opleidingsplaatsen zijn een combinatie van werken en leren en stellen verpleegkundigen in staat om na twee tot tweeënhalf jaar een zorgmaster af te ronden. Het betreft de masteropleidingen Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist. Na afronding kunnen deze specialistisch verpleegkundigen taken van artsen en specialisten overnemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids