Onderwijsinspectie doet onderzoek naar studentenhuisvesting RUG en Hanze

De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen hebben 1,5 miljoen euro aan publieke middelen in studentenhuisvestiging gestoken. Alleen, het is niet helemaal duidelijk of dit ook mag. De onderwijsinspectie kijkt nu in ieder geval wel mee. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. 

In 2015 komen er meer nieuwe studenten naar Groningen dan de woningmarkt aankan. De kamernood loopt daardoor snel op. De Hanze en de RUG gaan daarom een samenwerking met de gemeente aan om in korte tijd extra woonruimtes te verwezenlijken. Via beheermaatschappij Stichting Student Housing (SSH) haken er verschillende woningaanbieders aan.

Aanmeldingen buitenlandse studenten 

Ook in 2018 is het aantal aanmeldingen van voornamelijk buitenlandse studenten hoger dan het aantal beschikbare woonruimtes in Groningen. SSH en de woningbouwcoöperaties sluiten zich weer aan om hiervoor een oplossing te bedenken. Op het Suikerunieterrein worden er 250 wooncontainers (de Sugarhomes) gerealiseerd.

Garantstelling 

De SSH huurt in dat jaar ook weer voor een vaste periode een aantal kamers. Het maakt niet uit of de kamers bewoond worden, het geld krijgen de woningbouwverenigingen en de investeerder sowieso. De RUG en de Hanze staan daarvoor garant. Beide onderwijsinstellingen springen bij als de bezettingsgraad onder de 67 procent zakt.

Het gaat een hele lange tijd goed wat betreft deze regeling. Studenten hebben een dak boven hun hoofd en de SSH hoeft geen beroep te doen op de garantstelling. Totdat corona om de hoek komt kijken. Buitenlandse studenten vertrekken massaal uit Groningen, terug naar huis. Sommige studentencomplexen ervaren geen problemen met de bezettingsgraad, de containers op het Suikerunieterrein zijn ook tijdens de coronapandemie verhuurd. De SSH doet toch een beroep op de garantstelling, omdat er wel studentencomplexen zijn die last hebben van leegstand. De RUG en de Hanze moeten hiervoor ten minste 1,0 miljoen euro betalen.

De onderwijsinspectie laat nu weten te kijken naar de garantstellingen van de RUG en de Hanze. Een woordvoerder van de onderwijsinspectie geeft aan te kijken of er reden is tot een nader onderzoek.

Universiteit mag alleen publiek geld gebruiken voor kerntaken 

Dennis van Tilborg, advocaat gespecialiseerd in onder andere het sociale domein, onderwijsrecht en digitale overheid bij AKD Advocaten geeft aan dat de universiteit alleen publiek geld mag gebruiken voor kerntaken. En de universiteit heeft als kerntaken onderwijs en onderzoek. Publieke middelen van een universiteit mogen alleen onder strikte voorwaarden worden uitbesteed aan private activiteiten, stelt Van Tilborg. Daar valt de huisvesting van studenten onder.

Jaarverslagen 

De RUG heeft over die periode jaarverslagen gepubliceerd, en daaruit is op te maken dat het geld uit publieke middelen komt. Dat bevestigt ook de woordvoerder van de RUG. Zij vinden dat ze een zorgplicht hebben voor internationale studenten.

Maar volgens advocaat Van Tilborg is het daar mis gegaan en handelen de RUG en de Hanze in strijd met de voorwaarden die de minister heeft vastgelegd in de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten.’

Onderwijs aan internationale studenten 

De RUG en de Hanze zien dat toch anders. Zij vinden dat het onderwijs geven aan internationale studenten valt onder hun kerntaak. Zij zien het beiden dan ook als hun maatschappelijke opdracht om internationale studenten aan een huis te helpen. De onderwijsinstellingen wijzen naar het actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Het ministerie van OCW heeft dit plan ondertekend. In het plan staat dat internationale studenten, direct bij aankomst, recht hebben op een huis.

Volgens Van Tilborg lijken de RUG en de Hanze niet duidelijk te zijn geweest over deze investeringen. “De universiteit dient over zulke investeringen met publieke middelen volledig duidelijk te zijn in het bestuursverslag. De summiere passage uit het jaarverslag voldoet nu niet aan de transparantie-eisen.”

De woordvoerders van de RUG en Hanze geven hier geen reactie op.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk