Onderwijsinspectie: heroverwegen schooladvies dit jaar van extra groot belang

Eind mei ontvangen de basisscholen de resultaten van de eindtoetsen die hun groep-8-leerlingen hebben gemaakt. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat een leerling begin dit jaar van de school heeft ontvangen, moet de school het advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen. Het schooladvies wordt gebruikt om de plaatsing in het voortgezet onderwijs te regelen, en wordt nooit naar beneden bijgesteld. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. 

Dat scholen werk maken van deze heroverweging is dit jaar van extra groot belang. Door de coronacrisis was het voor scholen dit jaar uitdagender om het schooladvies tot stand te brengen. Zo beschikten de scholen voor deze groep-8-leerlingen over minder actuele toetsgegevens dan gebruikelijk. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat de scholen dit op verschillende manieren hebben opgevangen.

Bijstelling van het schooladvies

Een derde van de scholen geeft aan dat ze vaker dan voorheen de adviezen bij twijfel hoger heeft laten uitvallen. Toch is het mogelijk dat bij een deel van de leerlingen hun capaciteiten onvoldoende in beeld zijn gekomen, doordat het advies in grotere mate op 'zachte kenmerken' tot stand is gekomen. Voor deze leerlingen is het van groot belang dat  schooladvies wordt heroverwogen als het toetsadvies daar aanleiding toe geeft.

Een derde van de onderzochte scholen geeft aan dat ze geen adviezen zullen bijstellen. Scholen zijn echter wel verplicht om adviezen te heroverwegen als een leerling een hoger toetsadvies krijgt dan het schooladvies.

De inspectie roept scholen op tot bijstelling van het schooladvies als de eindtoets daartoe aanleiding geeft. Vooral de 10 procent scholen die de afgelopen jaren bij geen enkele leerling het schooladvies hebben aangepast en de groep scholen die verwacht geen adviezen te hoeven bijstellen.

Door: Nationale Onderwijsgids