'Schoolleiders bezorgd over beschikbaarheid personeel om NPO uit te voeren'

Schoolleiders maken zich zorgen over het tijdspad en de beschikbaarheid van het personeel voor het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Meer schoolleiders (56 procent) zijn wel positiever over het plan zelf. In maart was dit nog 23 procent. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) na een onderzoek onder schoolleiders.

Scholen willen het extra geld volgens het onderzoek vooral gebruiken voor extra handen in de klas. Zo wil ongeveer de helft van de scholen werken met kleine groepen en het geld uitgeven aan onderwijsassistenten, interventies gericht op het welzijn van leerlingen, klassenverkleining of individuele instructie. "De grootste uitdaging waar scholen voor staan is het aantrekken van personeel, want daar is in het onderwijs al een groot tekort aan. Zijn ze wel te vinden en kunnen we dus wel de juiste hulp en ondersteuning bieden? Dat is een zorg die veel leeft bij schoolleiders en is al langer een structureel probleem", aldus voorzitter Petra van Haren.
 

Professionalisering

Naast extra personeel zijn onder meer feedback, een-op-een-begeleiding, samenwerkend leren, sportieve activiteiten, leren van en met medeleerlingen, betrokkenheid van ouders en uitbreiding van het onderwijs belangrijke onderwerpen om geld in te steken. "Investeren in professionaliseren van mensen en daarmee een langer en structureler effect bereiken is een kans, juist ook voor schoolleiders zélf."
 

Extra druk

Volgens de schoolleiders is er door het structurele personeelstekort en de wisselende afwezigheid van leerkrachten en leerlingen vanwege corona extra druk op scholen. Door corona waren schoolleiders afgelopen maanden veel bezig met het inrichten van regulier onderwijs, afstandsonderwijs en van vervanging voor afwezige leraren. "Ook het beantwoorden van zorgvragen van ouders, leerlingen en personeel behoeft aandacht en tijd. Daarbij wordt hard gewerkt aan de analyse voor het Nationaal Plan Onderwijs na corona. Dit plan komt in veel gevallen ook vooral op de schouders van de schoolleiders", zegt Van Haren. "Het maken van een goed plan, overleg met team en medezeggenschap kosten tijd. Voldoende tijd en aandacht voor de kwaliteit van onderwijs staat op dit moment daardoor nog onder druk."
 
Door: ANP