Onderzoek inclusiever onderwijs: meer professionaliteit en toegankelijkheid nodig

Op 26 mei zijn de bevindingen van het eerste onderzoek naar inclusiever onderwijs gepresenteerd. Het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ geeft een unieke inzage in de stand van zaken van inclusief basisonderwijs, de werkpunten en de ondersteuningsbehoeften van scholen die werken aan inclusiever onderwijs. Dit melden het NCOJ en het Algemeen Dagblad.

Het rapport werd in ontvangst genomen door demissionair minister Arie Slob, Tweede Kamerlid voor D66 Paul van Meenen en Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) namens de VNG. Paul van Meenen: “Als je nu Inclusief Onderwijs wilt, dan heb je al een heleboel hobbels te overwinnen, dat zou niet zo moeten zijn. We weten nog veel te weinig over wat wel werkt. Dit onderzoek is daarom heel waardevol.”
 
Uit het onderzoek ‘Werken aan inclusiever basisonderwijs’ blijkt dat de meeste leerlingen met een rugzakje samen met hun klasgenoten onderwijs volgen in de klas. Bij twee derde van de 137 onderzochte basisscholen krijgen de leerlingen soms les in een aparte groep, met name bij hoogbegaafde kinderen.   
Bijna 1 op de 20 leerlingen had een indicatie voor speciaal onderwijs, maar zijn door de basisscholen niet doorverwezen, maar op school gehouden. 59 procent van de scholen wil deze groep in de komende jaren zelfs uitbreiden. Scholen werken hiervoor actief aan de beschikbaarheid van speciale onderwijszorg en de professionalisering van het onderwijsteam .
 
Dit laatste blijkt een groot knelpunt te zijn en heeft op veel scholen een hoge prioriteit. Daarnaast is de beschikbaarheid van jeugdhulp op twee derde van de scholen niet optimaal. Twee vijfde van de basisscholen vindt zelfs dat deze kwestie veel voorrang moet krijgen om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen op school.  
 
Naast het onderzoek zijn praktijkverkenningen gedaan in zes aansprekende samenwerkingsverbanden die voorbeeldwerking kunnen hebben voor andere regio's in Nederland. 64 procent van de scholen geeft aan behoefte te hebben aan werkbezoeken aan dergelijke scholen. Daarnaast zou 59 procent wel een pakket met materialen ambiëren die de praktijkontwikkeling in de klas en op school ondersteunen. Daarnaast wenst 57 procent een overzicht van mogelijkheden om nog professionelere onderwijsmedewerkers te krijgen.
 
Klik hier voor het hele onderzoek ‘Werken aan inclusiever basisonderwijs’.
 
Door: Nationale Onderwijsgids