Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

CDA-Kamerleden Bruins Slot en Rog hebben Kamervragen gesteld over de uitbreiding regeling Gratis VOG. Ze wijzen de minister van volksgezondheid er onder andere op dat er meer scholen, kinderopvangen buitenschoolse opvangorganisaties zijn die ook van de regeling gebruik willen maken, maar daar nu niet onder vallen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Op veel scholen en bso's leveren talloze ouders en andere vrijwilligers de nodige hand-en-spandiensten. Wanneer ze daarbij met leerlingen werken hebben ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Voortaan kan deze VOG gratis aangevraagd worden. De maatregel, die stamt uit 2015, wordt nu uitgebreid naar alle organisaties die werken met ‘kwetsbare mensen’, waaronder kinderen. 
 
Toch wijzen CDA-Kamerleden Bruins Slot en Rog erop dat de grootste groep vrijwilligers die actief zijn bij scholen, kinderopvang, BSO en gastouders niet onder de regeling Gratis VOG vallen. Zij vragen de minister van volksgezondheid dan ook of de verplichte regeling niet te scherp is voor de incidentele vrijwilligers die scholen en kinderopvangorganisaties inzetten. De Kamerleden vragen daarom of er ruimte en budget is om de regeling uit te breiden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids