Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Maart. Maand van de lente. Wat kwam er deze maand in het onderwijs tot bloei? De Nationale Onderwijsgids neemt je mee in het groeiende enthousiasme voor het flexibel studeren, de aftrap van Curriculum.nu en de uitwas van acties die er gaande zijn binnen in het onderwijs.

Acties, onvrede en wantrouwen

Het rommelt in verschillende takken van onderwijs. De leraren in het basisonderwijs hebben op 14 maart hun tweede estafettestaking gehouden in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. Aan het eind van een mars dwars door Amsterdam werd het 'estafettestokje’ overgedragen aan de leerkrachten in Noord-Brabant en Limburg die op vrijdag 13 april gaan actievoeren
 
In navolging van hun collega’s in het basisonderwijs kondigden leraren in het voortgezet onderwijs ook hun eerste prikacties aan. Op het VO-congres van de VO-raad van 29 maart lieten zij voor het eerst hun stem horen voor minder werkdruk en meer salaris.
 
Ook pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beraden zich op acties nu recent de onderhandelingen voor een nieuwe cao in de kinderopvang zijn stukgelopen. Over de aard van de acties is nog niets bekend.
 
Daarnaast loopt het niet lekker binnen de Onderwijscoöperatie. Het vertrouwen van de leraren in de top van de organisatie is tot onder het nulpunt gedaald. In de politiek wordt dan ook gepleit voor het vervangen van het bestuur. Annet Kil maakte begin deze maand al bekend af te zwaaien als directeur van de Onderwijscoöperatie.
 

Maar er was ook goed nieuws

Curriculum.nu
8 maart was de aftrap van het lang verwachte Curriculum.nu. Negen ontwikkelteams gaan zich de komende tijd buigen over de vraag wat alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren om goed voorbereid aan hun toekomst te beginnen. De eerste conceptversies staan inmiddels online voor feedback.
 
Extra geld voor werkdrukbestrijding
Alle Nederlandse basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs krijgen volgend schooljaar extra geld om de hoge werkdruk tegen te gaan. Elke school ontvangt per leerling circa 155 euro. Dit kan de komende jaren oplopen tot 285 euro per leerling.
 
Cao hbo
Voor de cao hbo is een principeakkoord bereikt. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. 
 
Studeren
Goed nieuws voor studenten: ze hoeven niet meer te betalen voor verplichte toelatingstoetsen bij studies. Daarnaast zijn er positieve geluiden over het flexstuderen, waarbij studenten betalen per studiepunt.
 

Opmerkelijk nieuws

Er is een infiltratie van Avatar-aanhangers gaande op scholen, aldus De Monitor. Een vroege 1-aprilgrap? Lees het hier.
 
Een crisis in Geldrop: basisscholen bleven gesloten omdat leraren en masse het vertrouwen in het schoolbestuur hadden opgezegd. Na tussenkomt van de Onderwijsinspectie kon de crisis bezworen worden.
 
Het landelijk onderwijsadviesbureau KPC Groep is plotseling failliet gegaan. Over de omstandigheden rond het faillissement is nog niets bekend. 
 

Meest gelezen artikelen

De meest populaire artikelen van deze maand zijn het nieuws over het faillissement van de KPC Groep en de komende staking van basisschoolleraren in het zuiden van Nederland. Opmerkelijk genoeg staat dit artikel op de derde plaats van artikelen die jullie interessant vinden: https://www.nationaleonderwijsgids.nl//universiteit/nieuws/43150-mysterie-superieure-leeuwenhoek-microscoop-na-350-jaar-opgelost.html. De vierde plaats wordt bezet door de perikelen rondom het verzetten van de klok naar de zomertijd. De top 5 wordt afgesloten met het nieuws dat ouders zo ver gaan dat ze naar de rechter stappen om verwijdering van hun kind door de school ongedaan te laten maken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids