Normal_slob__onderwijs__minister

Op 8 maart zijn in Amersfoort ruim 400 mensen uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar gekomen voor de aftrap van Curriculum.nu. De startdag, waar ook minister Slob bij aanwezig was, staat onder andere in het teken van de eerste kennismaking tussen de ontwikkelteams en ontwikkelscholen per leergebied. In het voorjaar van 2019 wordt het resultaat verwacht. Dit meldt de VO-raad.

In dit traject buigen het komend jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren om goed voorbereid aan hun toekomst te beginnen. Minister Slob benadrukte de bijzondere aanpak en prees de rol van leraren in dit traject. Hij riep iedereen op om de leraren de kans te geven om hun opdracht ongestoord te kunnen doen. Minister Slob: ‘’Nederland heeft 17 miljoen bondscoaches, dat zult u wel gaan merken. Ik vind het belangrijk dat u in rust uw werk kunt doen. Ik sta achter u, maar ga ook voor u staan.’’ 
 
In de ontwikkelfase van deze curriculumherziening worden keuzes gemaakt over wat de vaste kern moet worden van het curriculum. Deze kern beschrijft de kennis en vaardigheden die relevant zijn voor elke leerling in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierbij is ook aandacht voor de onderlinge samenhang tussen de negen leergebieden die centraal staan. Dit zijn Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en Digitale geletterdheid en Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur, waar techniek onderdeel van wordt. Hierdoor moet er (meer) ruimte ontstaan voor scholen om onderwijs te geven dat aansluit op hun visie, leerlingen en omgeving.
 
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs en komt voort uit Onderwijs2032.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids