Normal_taal__alfabet__letters

Op donderdag 16 mei vindt er een landelijke netwerkdag voor taalspecialisten plaats. Op deze dag zullen er presentaties over actueel afgerond en lopend onderzoek naar verschillende aspecten van het (taal)onderwijs op de basisschool gegeven worden. Dit meldt SLO.

‘s Morgens zullen de resultaten van de peiling naar mondelinge taalvaardigheid worden gepresenteerd waarbij wordt gekeken naar wat deze resultaten betekenen voor het werk als taalspecialist. Daarna zal Elma Blom een lezing over meertaligheid verzorgen gebaseerd op haar oratie bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Language development and multilingualism in family and educational contexts’.
  
De middag zal in het teken staan van de producten van het Ontwikkelteam Nederlands. Op 7 mei zullen namelijk de totale opbrengsten van de negen leergebieden online gepresenteerd worden op de website Curriculum.nu, ook die van het leergebied Nederlands. De contouren voor de nieuwe kerndoelen en eindtermen worden daarmee echt zichtbaar.
 
Vanaf 7 mei volgt nog een laatste lange consultatieperiode, waarin iedereen feedback kan geven op de dan aangevulde, aangescherpte en uitgewerkte bouwstenen. Op de netwerkdag zullen leden van het ontwikkelteam de tussenproducten presenteren en is er uitgebreid de gelegenheid om er met elkaar als taalspecialisten over in gesprek te gaan. De feedback zal teruggekoppeld worden aan het ontwikkelteam.
 
De netwerkdag vindt plaats op donderdag 16 mei van 89.45 tot en met 16.00 uur in Utrecht. De kosten bedragen 90 euro per persoon. Inschrijven kan via deze link
 
Door: Nationale Onderwijsgids