Normal_wilhelmus_bladmuziek

De Wilhelmuslessen die iedere school verplicht zou moeten geven, laten nog wel even op zich wachten. De lessen over het Nederlandse volkslied worden in het nieuwe curriculum opgenomen en die is voorlopig nog niet klaar. Dit meldt RTL Nieuws.

In augustus vorig jaar lekte uit vertrouwelijke stukken uit de kabinetsformatie dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat scholen les gaan geven over het Wilhelmus. De lessen zouden moeten gaan over de tekst, betekenis en melodie van het volkslied. CDA-leider Sybrand Buma pleitte er zelfs voor om kinderen weer staand in de klas het volkslied uit hun hoofd te laten leren. De plannen konden meteen rekenen op een behoorlijke weerstand vanuit verschillende hoeken. 
 
Het voorstel van Buma heeft het niet gehaald, maar wel is besloten om lessen over het volkslied te integreren in het curriculumonderdeel burgerschapsonderwijs. Hierbij wordt nagedacht over hoe onze gezamenlijke identiteit een plek krijgt en hoe het Wilhelmus als nationaal symbool hieraan bijdraagt. Volgens Slob passen de Wilhelmuslessen zoals die in het regeerakkoord staan omschreven binnen de curriculumherziening. Hierin hebben leraren en scholen een sleutelrol en Slob benadrukte dan ook “dat er straks een curriculum is dat wordt gedragen en waarbij in de praktijk ruimte is voor een invulling die bij de school past”.
 
Sinds maart zijn zogenaamde ontwikkelteams aan de slag om het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs te vernieuwen. Een jaar later zal er een update gegeven worden over de plannen en pas in 2020 zal het nieuwe curriculum ook daadwerkelijk ingaan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids