Logo_logo_vereniging_hogescholen_hbo

Op donderdag 22 maart hebben FNV Overheid, AOb, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt voor de cao hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Dit meldt FNV.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. Hieronder volgen de hoofdpunten van het akkoord.
 

Loonsverhoging

Medewerkers in het hbo kunnen uitkijken naar een loonsverhoging van 4,9 procent binnen 2 jaar. De loonsverhoging wordt in twee stappen uitgekeerd: in september 2018 stijgen de salarissen met 2,5 procent, en in april 2019 met nog eens 2,4 procent. Twee eenmalige uitkeringen van 400 euro worden in juni 2018 en juni 2019 uitgekeerd. Ook worden de onderste loonschalen ingekort.
 

Aandacht voor werkdruk en afwijkende arbeidsovereenkomsten

Daarnaast hebben vakbonden en werkgevers afgesproken dat op iedere hogeschool samen met de medezeggenschapsraad een plan wordt gemaakt voor het terugdringen van de werkdruk van de medewerkers. Ook is er ruimte voor het inzetten van afwijkende of langer durende arbeidsovereenkomsten in geval van specifieke projecten, bij de inzet van extern onderzoeksgeld en bij startende docenten.
 

Flexibele arbeidscontracten

De afspraak uit voorgaande cao`s dat een contract met uitzicht op vast in principe uitgangspunt is, wordt bestendigd. Daarnaast wordt uitzendwerk beperkt tot piek of ziek. En elke hogeschool legt met instemming van de medezeggenschapsraad een bovengrens vast voor het aantal flexibele banen.
 
Om externe inhuur bij projecten te verminderen, bijvoorbeeld op het gebied van ict, kunnen medewerkers eenmalig tijdelijk worden aangesteld voor de duur van het project. Ook dit gebeurt na instemming van de medezeggenschapsraad.
 

Medezeggenschap

Ook is afgesproken dat de partijen gaan onderzoeken of er meer mogelijkheden of tijd kan worden ingeruimd om de medezeggenschap van medewerkers op de hogescholen te verbeteren.
 
Cao-partijen hebben afgesproken het principeakkoord met een positief advies aan hun leden voor te leggen. In de loop van april hopen zij hierover duidelijkheid te hebben.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids