Normal_overblijven__kinderen__eten__lunch__kind__blij__overblijfouder__tussenschoolse_opvang

De SGP vindt het niet nodig dat overblijfouders van kleine basisscholen op het platteland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten hebben. Dit valt te lezen in een reddingsplan voor kleine scholen dat de staatkundig gereformeerden hebben opgesteld. Dit meldt de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.  

Roelof Bisschop, SGP-Tweede Kamerlid, vindt het vreemd dat overblijfouders in kleine dorpen in het bezit moeten zijn van een VOG. Hij is van mening dat ouders in kleinere dorpen elkaar allemaal goed kennen, en dat het bovendien vrijwel altijd ouders zijn die normaal gesproken buiten schooltijd op zowel hun eigen kinderen als hun vriendjes passen.
 
In het primaire onderwijs is het voor veel medewerkers verplicht om een VOG te hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor leraren, directieleden, rectoren en onderwijsondersteunende functionarissen, externe leraren, externe directieleden, LIO-stagiaires, conciërges en schoonmaakpersoneel, en dus ook voor overblijfmedewerkers. De VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. In het onderwijs is het hebben van een VOG verplicht, omdat medewerkers veel in contact staan met een kwetsbare doelgroep, namelijk kinderen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids