Normal_werk__arbeidsmarkt__zzp_er__vacatures__werken__vrouw__laptop

DUO heeft een nieuwsbericht opgesteld over de stand van zaken met betrekking tot het Personenregister kinderopvang. Onder andere vragen over Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden hierin beantwoord. Hieronder volgen de belangrijkste punten.

Het Personenregister kinderopvang is op 1 maart 2018 van start gegaan. Inmiddels hebben zich
bijna 74.000 personen ingeschreven, waarvan 85 procent ook al gekoppeld is door de kinderopvangorganisaties. Door piekdrukte ondervonden sommige mensen problemen met inschrijven. Deze problemen zijn inmiddels verholpen.
 
Een ander ervaren probleem bij inschrijven is dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgekeurd. Veelal betreft dit mensen die denken dat ze voor 1 maart 2018 al continu gescreend werden, maar voor wie dit nog niet het geval blijkt te zijn. Voor deze mensen geldt dat zij helaas een nieuwe VOG aan moeten vragen. Via de veelgestelde vragen op duo.nl/personenregisterkinderopvang kan gekeken worden waarom een VOG wordt afgekeurd en welke stappen dan genomen moeten worden.  
 
Uit het aantal inschrijvingen in het personenregister blijkt dat nog niet iedereen zich heeft ingeschreven. Het register is verplicht voor stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers, zelfstandigen, structureel aanwezigen en anderen die voor 1 maart 2018 nog niet continu gescreend werden. Hebben zij zich nog niet ingeschreven, dan riskeert de kinderopvangorganisatie een boete.
 
Tot slot: medewerkers die voor 1 maart 2018 al continu gescreend werden, hoeven pas vanaf 1 juli 2018 ingeschreven te staan. Het is verstandig dit wel eerder te doen: mocht de VOG afgekeurd worden, dan is er voldoende tijd om een nieuwe aan te vragen.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids