Normal_eten__lunch__overblijven__tussenschoolse_opvang__kind__kinderen

Voor het derde jaar op rij organiseert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. Op de eerste donderdag in juni krijgen de ruim 70.000 veelal vrijwillige medewerkers in de tussenschoolse opvang (tso), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvertjes dagelijks. Dit meldt Overblijf Magazine.

Het Overblijf Magazine wil scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden uitnodigen om de Nationale Overblijfdag met enthousiasme te vieren en zal ideeën voor de invulling ervan aanreiken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of met de ouders iets tekenen of knutselen ter aanbieding aan het overblijfteam. De directeur van de school of stichtingbestuurder kan zijn of haar visie op de tso presenteren, een cursus cadeau doen of een taart bestellen. Op de site van het Overblijf Magazine wordt materiaal beschikbaar gesteld om de dag een feestelijke tintje te geven. 
 
Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de tso is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De tso dient een maatschappelijk belang: Niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede tso heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag. 
 
Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Veel taken moeten in zeer korte tijd worden uitgevoerd door de tso-medewerkers. De Nationale Overblijfdag wil hieraan aandacht schenken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids