Normal_school_overblijven_opvang_kinderen_po

Minimaal de helft van alle overblijfmedewerkers moet een cursus volgen. De schoolbesturen moeten hiervoor zorgen. De wettelijke regeling bestaat al jaren, maar door het wegvallen van de extra subsidieregeling volgen steeds minder medewerkers een cursus. Dit meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Voor de organisatie van het overblijven ontvangen de scholen in hun lumpsumfinanciering een bedrag van 24,96 euro per leerling. De tussenschoolse opvang (tso) kan dit gebruiken voor personele kosten, maar ook voor materialen en scholing van de medewerkers. De VOO zou merken dat het aantal geschoolde medewerkers op de tso flink afneemt. Zo zou ze helpdesk van de vereniging vaak de vraag krijgen of alle kosten van de overblijf voor rekening van de ouders komt. Ouders betalen een substantiële bijdrage, waaruit de kosten voor de overblijf kunnen worden betaald.

Omdat de basisvergoeding van de organisatie van het overblijven in de lumpsum zit, is het geld niet geoormerkt en kan het ook aan andere zaken worden besteed. Schoolbesturen zijn wel wettelijk verplicht om te zorgen dat overblijfmedewerkers geschoold zijn. Zeker de helft moet een cursus hebben gevolgd. Met een jaarlijkse overblijfcursus van de VOO zou het overblijven op scholen voldoen aan de scholingseis. 

© Nationale Onderwijsgids