Normal_school_overblijven_opvang_kinderen_po

Vandaag worden de ruim 70.000 vrijwillige medewerkers in de Tussenschoolse Opvang (TSO) in het zonnetje gezet, voor het eerst. Initiatiefnemer het Overblijf Magazine wil de Nationale Overblijfdag jaarlijks invoeren. Het is de bedoeling dat voortaan ieder jaar de eerste donderdag in juni de Nationale Overblijfdag wordt. Dit meldt het Overblijf Magazine.

Alle basisscholen in Nederland wordt gevraagd om donderdag 4 juni 2015 op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken aan het werk van TSO-medewerkers. Het Overblijf Magazine wil scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden prikkelen om de Nationale Overblijfdag voortaan jaarlijks mee te vieren en zal ideeën voor de invulling ervan aanreiken.

Het Overblijf Magazine heeft ook een wedstrijd georganiseerd. De TSO's met de mooiste of leukste foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag kunnen een prijs winnen. De winnende foto's worden ook op de website van het Overblijf Magazine geplaatst. De foto's kunnen gemaild worden naar info@overblijf-magazine.nl tot uiterlijk 7 juni. In de e-mail moeten naam en adres van de TSO of school vermeld staan.

Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De TSO dient een maatschappelijk belang, het draagt niet alleen bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag, aldus de intitiatiefnemers achter de Nationale Overblijfdag.

© Nationale Onderwijsgids