Normal_overblijven__kinderen__eten__lunch__kind__blij__overblijfouder__tussenschoolse_opvang

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft na vragen van de Tweede Kamer bevestigd dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet gratis is voor overblijfkrachten. Sommige scholen vergoeden deze kosten, maar over het algemeen zijn de kosten voor de aanvrager zelf. Dat meldt Vereniging Openbaar Onderwijs.

De VOG is voor vrijwilligers die met kinderen werken gratis. De vrijwilligers in de lunchopvang werken ook met kinderen, maar vallen toch buiten de regeling Gratis VOG. De regeling is vorig jaar gestart om vrijwilligers die niet verplicht zijn een VOG te tonen, te motiveren er een gratis aan te vragen. De VOG was al verplicht in de lunchopvang, waardoor die niet gratis is voor deze vrijwilligers. Het Overblijf Magazine, die zich bezighoudt met de tussenschoolse opvang, pleit voor een gratis VOG voor overblijfouders. Daarom startte de organisatie een petitie die inmiddels 1960 keer ondertekend is.

De staatssecretaris liet verder naar aanleiding van Kamervragen weten dat eigen kinderen van overblijfouders die nog niet naar school gaan, met hun ouders mee mogen naar de tussenschoolse opvang. Dit wordt door de belastingdienst niet als een voordeel gezien dat de vrijwilligersvergoeding zou beïnvloeden. 

© Nationale Onderwijsgids