Normal_overblijven__kinderen__eten__lunch__kind__blij__overblijfouder__tussenschoolse_opvang

Vandaag is het Nationale Overblijfdag, geïnitieerd door het Overblijf Magazine. Het is vandaag de dag waarop ruim 60.000 veelal vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij dagelijks doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvers. Dit meldt Overblijf Magazine. 

AANDACHT VOOR DE TSO-MEDEWERKERS

Alle basisscholen in Nederland geven op creatieve wijze aandacht aan het werk van tso-medewerkers. Het Overblijf Magazine heeft scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden uitgenodigd om deze dag met veel enthousiasme te vieren. 
 

MEER WAARDERING VOOR OVERBLIJFMEDEWERKERS

Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De TSO dient een maatschappelijk belang: niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag.
 

VEEL TAKEN IN KORTE TIJD

In een relatief zeer kort tijdbestek zien tso-medewerkers er op toe dat kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken. Zij begeleiden kinderen bij het binnen- en buitenspel. Tonen interesse, helpen en ondersteunen waar nodig, hebben een luisterend oor. Er worden regels gehanteerd zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Er is contact met collega tso-medewerkers, leerkrachten, tso-coördinator en soms ook met ouders. Ze zorgen dat het lokaal of de lunchruimte netjes wordt achtergelaten. Tot slot hoort ook het hanteren van veiligheidsprotocollen tot hun taak.
 

GEZONDHEID, WELZIJN EN VEILIGHEID VAN KINDEREN

Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. De indruk van Overblijf Magazine is dat dit vaak beter mag worden gezien en gewaardeerd. Een goed gefaciliteerde en ingebedde TSO is een visitekaartje voor de school.
 
Door: Nationale Onderwijsgids