Logo_fist-424500__340

De stakingsdreiging in het basisonderwijs wordt steeds groter, het vinden van invaljuffen en vervangmeesters steeds problematischer en zelfs de buurvrouw heeft straks een Verklaring Omtrent Gedrag nodig als ze gezellig wil koffiedrinken met een gastouder. Positief nieuws was sporadisch te vinden maar de rij met opmerkelijke nieuwsfeitjes werd steeds langer. Dit is het maandoverzicht van november!

Stakingsdreiging verhoogd 

Minister Slob van Onderwijs heeft niet meer geld voor het basisonderwijs. De leerkrachten moeten het doen met de in totaal 700 miljoen euro die in het regeerakkoord is vastgelegd, zei hij aan het begin van deze maand. Toch laat PO-Front het er niet bij zitten. In een meet-up op 29 november probeerden de onderwijspartijen Slob ervan te overtuigen dat het kabinet toch echt 1,4 miljard euro moet ophoesten: 900 miljoen euro voor verhoging van de lerarensalarissen en 500 miljoen euro voor het aanpakken van de werkdruk. Maar, zo bleek opnieuw, Slob kan de eis van 1,4 miljard niet inwilligen. "Dat komt omdat ik mijn verbondenheid heb uitgesproken voor bedragen die in het regeerakkoord staan'', aldus de minister. Het enige wat nu nog in de weg staat van een tweede onderwijsstaking is de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer op 5 december. Als dit geen structurele verbeteringen brengt voor de leraren, dan is de stakingsdag een feit. De leraren zijn van plan om hun acties daarna in estafettevorm voort te zetten totdat ze hun zin krijgen.
Wordt vervolgd!
 

Onderwijscijfertjes

De afgelopen jaren is het aantal grote basisschoolklassen toegenomen, waardoor in 35 procent van alle groepen 26 of meer kinderen zitten. Het gemiddelde van 23 kinderen per klas is echter gelijk gebleven, want kleine klassen zijn nog kleiner geworden. 
 
Het Vervangingsfonds meldde dat een op de tien scholieren vorig jaar wel eens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller was voor de zieke juf of meester. De Algemene Onderwijsbond kwam een week erna met cijfers: tachtig procent van de basisscholen heeft problemen met het vinden van een vervanger, 13 procent kan geen leerkracht vinden om een vacature te vervullen. Vervangingsproblemen in het voortgezet onderwijs worden ‘opgelost’ door onbevoegde leraren in te zetten of het lesaanbod aan te passen. 
 
Rijksoverheid liet weten dat het lerarentekort nog wel weer wat meeviel: uit de nieuwste arbeidsmarktramingen blijkt dat er niet in 2020 maar pas in 2022 een tekort is van 4100 fte leraren op de basisschool. 
 

Wat kunnen scholen zelf doen?

Neem herintreders in dienst Het kabinet stelt per herintreder 2500 euro beschikbaar tot een maximum van 500 herintreders. Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen als zij een herintreder voor minimaal zes maanden aannemen, zowel met een tijdelijk als vast contract. 
Versober de cao voor basisschoolleraren De cao voor basisschoolleraren moet versoberd worden. Dat zeggen een aantal Tweede Kamerleden. Er zou een onevenredig deel van het beschikbare geld opgaan aan leraren die niet voor de klas staan. 
Doe mee met een regionale pilot Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s in het schooljaar 2018-2019 bij regionale pilots om het lerarentekort aan te pakken. 
 

Andere onderwijsacties

VO in Actie heeft afgelopen week een manifest aangeboden aan de politiek, waarin staat dat de leraren in het voortgezet onderwijs minder uren willen lesgeven, en meer tijd willen hebben voor het voorbereiden van de lessen. Mocht hieraan geen gehoor worden gegeven, dan wordt een staking in de lijn van PO in Actie niet uitgesloten. In navolging van PO in Actie en VO in Actie komt ook WO in Actie. Universitair medewerkers gaan op Sinterklaasdag naar de Tweede Kamer met het verzoek meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. 
 

Kinderopvang

Goed nieuws voor de kinderopvang: er komt volgend jaar al extra geld voor voorschoolse educatie in plaats van in 2019. Het kabinet heeft nu afgesproken om in 2018 al een investering van 40 miljoen euro te doen. In 2019 loopt dat op tot 130 miljoen extra en vanaf 2020 gaat het om structureel 170 miljoen euro. Het totale budget stijgt hiermee naar 486 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd zijn kinderopvangorganisaties bang voor een terugloop van kinderen op de peuterspeelzaal. Reden is de complexiteit van de nieuwe regels. En waarom verdwijnen de mannen steeds meer uit de kinderopvang?
 

Opmerkelijk

Zelfs basisschoolleerlingen krijgen al bijles. Ze worden vooral bijgespijkerd in rekenen en begrijpend lezen, maar ook de periode rond de eindtoets is populair.
 
Vanaf volgend jaar heeft ook de buurvrouw een Verklaring Omtrent Gedrag nodig als ze wil koffiedrinken met een gastouder. Iedereen die regelmatig aanwezig is bij een gastouder of op de kinderopvang moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.
 
De helft van de Nederlandse jongeren overschat de eigen digitale vaardigheden. De meeste jongeren hebben moeite hebben met het beoordelen van nepnieuws en het vinden van informatie online. 
 

Meest gelezen

Welk nieuwsitems waren voor jullie nou het meest interessant om te lezen in november? Op nummer 1 staat het bericht over het Rotterdamse mbo-meisje dat werd geschorst omdat ze zich in een filmpje denigrerend uitliet over haar werk met ouderen. Ook berichten over de lerarenstaking waren populair, zoals PO in Actie: leraren basisonderwijs staken 12 december als niets verandert en Stakingsplannen voor beter salaris en minder werkdruk blijven overeind staan. Tot slot: het feit dat de HAN de pabo en de alo gaat combineren, bleek verrassend genoeg voor veel lezers een boeiend onderwerp te zijn.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids