Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s ook in het schooljaar 2018-2019 bij regionale pilots om het lerarentekort aan te pakken. Tot en met 15 april 2018 kan hiervoor een aanvraag worden ingediend. Dit meldt Arbeidsmarktplatform PO.

Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leerkrachten. Wanneer scholen in de regio samenwerken met de pabo’s, kunnen ze een specifiek op de regio toegesneden aanpak ontwikkelen. Het Arbeidsmarktplatform PO kan projecten op dit vlak mede helpen financieren.
 
Voorwaarde voor een projectplan is onder andere dat er minimaal twee schoolbesturen en een pabo participeren. Daarnaast moet de aanpak over een langere periode gehanteerd kunnen worden en moet het ook bruikbaar zijn voor andere scholen.
 
Tot en met 15 april 2018 kunnen scholen een aanvraag indienen voor financiering van een projectplan via s.vos@caopo.nl. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids