Normal_download__3_

Universitair medewerkers vragen op dinsdag 5 december de Tweede Kamer om meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor is in de onderwijsbegroting van het nieuwe kabinet onvoldoende geld uitgetrokken. Er wordt zelfs een doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro aangekondigd. Dit meldt FNV.

De maat is vol voor medewerkers van de universiteiten en zij bieden daarom ook volle maatbekers aan met chocolademunten op deze Sinterklaasdag. Deze bezuinigingen moeten van tafel. De vrijgekomen gelden uit het leenstelsel moeten geheel worden besteed aan meer docenten. Er zijn minstens 4.000 docenten nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de zeer hoog opgelopen werkdruk te verlagen, aldus actiegroep WOinactie en vakbonden FNV en de VAWO.
 
Rens Bod, hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen van de UvA en initiatiefnemer van de actiegroep WOinactie, biedt samen met vakbonden FNV en de VAWO de Tweede Kamer een petitie aan. Deze werd tevens gesteund door het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) en ReThink UvA. De petitie is inmiddels getekend door ruim 4.800 wetenschappers, hoogleraren, universitair docenten en ondersteunende medewerkers. Volgens het WO-Front, waarin de partijen zijn verenigd, kan de overheid niet langer wachten met de broodnodige investeringen in niet alleen het wetenschappelijk onderwijs, maar ook de verwevenheid van het onderwijs met het wetenschappelijk onderzoek. Er moet worden geïnvesteerd worden in de hele linie. In universitair onderwijs én onderzoek. Niet ten koste van elkaar.
 
“De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald, terwijl de studentenaantallen bijna zijn verdubbeld,” vertelt Bod. “En de nieuwe regering trekt nog minder geld uit voor wetenschappelijk onderwijs. Het klinkt mooi dat er extra geld komt voor onderzoek, maar tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de universiteiten. Dat is de omgekeerde wereld en riekt naar een sigaar uit eigen doos. Dit regeerakkoord laat WO-instellingen nóg meer concurreren met elkaar. Dat leidt tot een verder tekort aan universitaire docenten, meer werkdruk en een afname van de kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek. Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids