Normal_kind_geld

Op 8 en 9 februari 2018 zijn 107 aanvragen voor het LerarenOntwikkelFonds (LOF) beoordeeld door een jury bij de Onderwijscoöperatie. Hiervan zijn 33 goedgekeurd en zullen LOF-subsidie ontvangen. Het LerarenOntwikkelFonds stelt deze subsidie beschikbaar voor docenten die een goed idee hebben om het onderwijs te verbeteren. Dat meldt de Onderwijscoöperatie.

De juryleden zagen veel uiteenlopende initiatieven. Vanuit het basisonderwijs zijn 31 aanvragen ingediend, waarvan aan 14 subsidie is toegekend. In het voortgezet onderwijs zijn 19 van de 41 aanvragen goedgekeurd. Het speciaal onderwijs tenslotte diende 2 aanvragen in, die beide niet zijn goedgekeurd. Initiatieven werden onder andere afgewezen omdat de aanvraag te summier was uitgewerkt, er te weinig collega’s betrokken werden of niet duidelijk was wat het vernieuwende aspect van het initiatief was.
 
Leraren uit het bassionderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen drie keer per jaar een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding vanuit het LOF. Al 1092 leraren hebben hier gebruik van gemaakt. Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van, voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs door leraren, de professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren. Docenten die een aanvraag doen maken meer kans op een subsidie wanneer het beoogde idee effect heeft op de langere termijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bereiken van leerlingen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids