Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Afgestudeerde pabostudenten kunnen sinds deze maand binnen een half jaar hun bevoegdheid halen als docent vmbo. Dit opleidingstraject is ingezet om leerkrachten met een pabodiploma bevoegd te laten werken in het vmbo. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders. 

Pabo-alumni kunnen vanaf februari 2017 in een maatwerktraject een nieuwe bevoegdheid halen met de naam ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’. Dit is nodig, omdat er in de eerste jaren van het vmbo veel behoefte is aan pedagogisch-didactische kwaliteiten. Pas afgestudeerde docenten van de pabo worden daarom vaak gevraagd om voor de vmbo-klas te gaan staan, terwijl zij officieel niet bevoegd zijn. Om de inzet van onbevoegde leraren tegen te gaan, dienden de VO-raad, de Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hiertoe eind vorig jaar een voorstel in bij het ministerie van Onderwijs met als resultaat het maatwerktraject ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’.
 
Sinds deze maand kunnen afgestudeerde pabostudenten zich hiervoor laten bijscholen via de Hogeschool Utrecht. Vanaf september 2017 zullen op meer plaatsen in Nederland dergelijke bijscholingstrajecten te volgen zijn. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids