Normal_splitsing__fusie__keuzeweg__samenwerking

Beter Onderwijs Nederland maakt geen deel meer uit van de Onderwijscoöperatie. De vereniging geeft aan er fundamenteel andere opvattingen en waarden op na te houden als het gaat om de aansturing van de Onderwijscoöperatie en de uitvoering van besluiten. Eerder stapte BON al uit de verdiepingscommissie Onderwijs 2032. Dat melden BON en Onderwijscoöperatie.

“Gezien de oplopende spanning die het lidmaatschap van BON binnen de Onderwijscoöperatie de laatste jaren kenmerkte, is deze breuk onvermijdelijk”, laat BON op haar website weten. Doordat de vereniging er andere opvattingen en waarden op na houdt, leidde dat de laatste tijd tot botsingen met andere bestuursleden, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar het draagvlak voor het plan Onderwijs2032 van de commissie Schnabel.

Verder zegt BON grote bezwaren te hebben tegen de steeds toenemende studerende rol van het ministerie van Onderwijs. De Onderwijscoöperatie is voor haar financiering volledig afhankelijk van het ministerie en dat drukt volgens BON een stempel op de organisatie als geheel en op het profiel van sommige medewerkers. “Een dergelijke afhankelijkheidsrelatie staat een onafhankelijke vertegenwoordiging van leraren in de weg. Mede daardoor komt in onze ogen de stem van de leraar binnen de Onderwijscoöperatie op cruciale punten onvoldoende tot zijn recht en functioneert de Onderwijscoöperatie niet werkelijk als een organisatie van, voor en door leraren”, aldus BON.

BON was in 2012 een van de vijf organisaties die de Onderwijscoöperatie hebben opgericht. De Onderwijscoöperatie gaat verder met een bestuur waarin vier partijen vertegenwoordigd zijn: Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en Platform VVVO.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids