Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

De volgorde van correctors bij het nakijken van een eindexamen blijft hetzelfde. Dat zei onderwijsminister Slob tijdens een debat met de Tweede Kamer gisteren. Het voorstel om eindexamens van middelbare scholieren als eerste te laten nakijken door een docent van een andere school en daarna pas door de eigen docent heeft het daarmee niet gehaald. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Het plan komt van voormalig staatssecretaris Dekker. Hij vond dat een eigen docent bedoeld of onbedoeld niet altijd objectief is bij het nakijken van de examens van zijn leerlingen. Bovendien controleert de tweede docent vaak maar middelmatig. Daarom wilde Dekker de volgorde van correctors omdraaien: in plaats van eerst de eigen docent en dan de tweede corrector, wilde hij eerst de tweede corrector laten nakijken en daarna pas de eigen docent. Het plan stuitte op veel verzet van leraren, die in het voorstel een groot gebrek aan vertrouwen in hun werk zagen.
 
In het debat van gisteren bleek dat Slob achter de leraren staat: “Het is een diskwalificatie van de docent als je zegt: je mag het examen niet gaan nakijken.'' Met deze woorden vindt het voorstel van Dekker geen doorgang.
 
Tijdens het debat werden ook de mogelijkheden tot flexibelere examenregels besproken. In het voortgezet onderwijs mogen scholieren examen doen in vakken op een hoger of een lager niveau. Het diploma geldt dan voor het laagste niveau. VVD en D66 willen dit veranderen, maar CDA-Kamerlid Michel Rog voorziet problemen. Hij is bang dat dan een vwo-leerling naar de universiteit gaat terwijl hij dat vak op havo-niveau heeft afgerond.  Minister Slob zal hierover verder praten met de VO-raad.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids