Meer leerlingen dit jaar geslaagd voor hun eindexamen

Uit een onderzoek van NOS Stories onder zeven scholenkoepels in Nederland blijkt dat er dit jaar meer eindexamenleerlingen geslaagd zijn dan in de jaren voor de coronacrisis. Op tientallen scholen in het vmbo slaagden zelfs alle eindexamenleerlingen. Dit meldt de NOS.

Dit jaar deden zo’n 200.000 scholieren eindexamen. Het aantal leerlingen dat tijdens de afgelopen eindexamens zijn geslaagd ligt op de meeste onderzochte scholen ongeveer 2 tot 6 procentpunt hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Verklaring voor de betere scores is de mogelijkheid van het laten vallen van één vak, maar ook de extra herkansing.

Slagingspercentage vmbo extreem hoog

Het slagingspercentage was vooral hoog onder vmbo-leerlingen. Op tientallen scholen wist daar 100 procent van de leerlingen hun eindexamen met goed gevolg af te leggen. Voor havo en vwo ligt het slagingspercentage tussen de 92 en 94 procentpunt.

Ook vorig jaar lag het aantal geslaagden hoger dan in voorgaande jaren. Door aanpassingen als de gevolg van de coronacrisis was er geen centraal eindexamen en net als dit jaar extra herkansingen.

20.000 eindexamenleerlingen 

NOS Stories voerde het onderzoek uit onder meer dan 120 scholen die dit jaar ongeveer 20.000 eindexamenkandidaten kenden.

Door: Nationale Onderwijsgids