Normal_examen_toets
Er heerst ophef onder leraren van het middelbaar onderwijs over het plan van staatssecretaris Dekker om de correctie van de examens volgend schooljaar om te draaien. De examens worden dan eerst door een docent van een andere school nagekeken, en daarna pas door de eigen docent. “Dat wantrouwen is killend,” aldus de docenten. Dit meldt de Telegraaf.
 
De petitie tegen het plan is inmiddels door 3000 docenten getekend. De Algemene Onderwijsbond trekt daarnaast aan de bel. In een brandbrief die de vakbond deze week aan de Kamer stuurt, schrijft voorzitter Dresscher: “Los van de constatering dat Dekker het docentenkorps blijkbaar niet genoeg vertrouwt, heeft zijn plan arbeidsvoorwaardelijke consequenties. Er wordt geschoven met werklast. Dit soort dingen kun je niet beslissen zonder eerst te overleggen met de bonden.”
 
Leraren die tegen het plan zijn hebben het gevoel dat er geen vertrouwen van het ministerie in hen is. “Volgend jaar gaat eerst de tweede corrector het nakijken omdat dat objectiever zou zijn en wat wacht ons het jaar erop? Dat eerst Cito de antwoorden nakijkt?” De docenten zeggen dat de maatregel het werk minder interessant en minder leuk maakt. “Elke docent is na afloop van het examen benieuwd hoe eigen leerlingen het gedaan hebben,” zo zeggen zij. 
 
Volgens het ministerie van Onderwijs is het merendeel van de docenten echter voor het plan. “Uit de pilot van de VO-raad bleek dat veel docenten het plan ondersteunen en de manier hoe het nu gaat als een probleem zien”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Dekker: “Een eigen docent is bedoeld of onbedoeld niet altijd objectief en de tweede docent controleert maar middelmatig. Daarom draaien we het nu om, mede op verzoek van de VO-raad (belangenorganisatie van middelbare scholen). We hebben dit vorig jaar op een aantal plekken uitgeprobeerd. De ervaringen zijn heel goed, ook onder de betrokken docenten.” Volgens de Algemene Onderwijsbond deden echter in totaal maar 39 docenten mee aan de pilot. Van deze leraren zouden slechts 17 voor omdraaiing van de correctievolgorde zijn geweest. 
 
© Nationale Onderwijsgids