Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

In november heeft het CvTE alle Staatsexamens Nt2 stopgezet. Dit was noodzakelijk om de kwaliteit van de examens te kunnen garanderen. Het CvTE werkt nu met alle betrokkenen aan de opzet van een nieuw examensysteem. Dit meldt het CvTE.

Veranderingen 2019

Het CvTE werkt met alle betrokken partijen aan de opzet van een nieuw examensysteem. Hieronder staan de grootste veranderingen.
  • Elk examenonderdeel wordt nog maar enkele keren per jaar afgenomen.
  • Op één dag wordt één examenonderdeel gepland. Voor een compleet examen voor een diploma moet de kandidaat dus op vier verschillende dagen een examenonderdeel maken. Deze examenonderdelen worden niet allemaal in dezelfde week aangeboden.
  • Het aantal afnamelocaties wordt uitgebreid. Dan kunnen grotere groepen examenkandidaten tegelijk examen doen.
 

Examendata 2019 nog niet bekend

De examendata voor de verschillende examenonderdelen zijn nog niet bekend. Kandidaten kunnen zich dus nog niet aanmelden voor de examens in 2019, omdat er nog geen definitief examenrooster is. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids