Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Op donderdag 9 mei heeft een tiental scholen gemeld dat er bij de examenafnames van die middag enkele examenboekjes zijn aangetroffen waarbij bladzijden ontbraken. Donderdagmiddag 9 mei is er daarom een bericht uitgegaan naar scholen hoe zij de examens op mogelijke misdrukken kunnen controleren. Op vrijdag 10 mei is er opnieuw een bericht uitgegaan naar scholen hoe om te gaan met de examens van de week erna. Vandaag komt het College voor Toetsen en Examens met een update. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens.

Update maandag 13 mei

Op maandag 13 mei is alle scholen gevraagd om vanaf dinsdag 14 mei aan het begin van de examenzitting samen met leerlingen de examenboekjes te controleren. Onderzoek door de drukker heeft uitgewezen dat het om incidentele problemen gaat. Het CvTE vertrouwt er dan ook op dat deze maatregel afdoende is. Dit betekent dat de eerdere maatregel om van tevoren een controle uit te voeren met ingang van dinsdag 14 mei niet meer geldt. In totaal zijn er op 13 scholen bij enkele examens examendocumenten aangetroffen met ontbrekende pagina's.
 

Update dinsdag 11 juni

Hoewel de kans weliswaar klein is, valt helaas niet uit te sluiten dat er in de examendocumenten voor het tweede tijdvak (de herexamens) ook bladzijden ontbreken. Daarom vindt het CvtE en hun ketenpartners het wel nodig dat scholen maatregelen treffen.
 
Gelet op het grote belang van een goed verloop van de afname voor de kandidaten die door een herkansing alsnog kunnen slagen, de complexe organisatie van het tweede tijdvak (doordat er veel meer verschillende examens tegelijkertijd worden afgenomen dan in het eerste tijdvak) en de specifieke context die op afzonderlijke scholen kan gelden, hebben wij scholen twee opties geboden. Deze zijn in lijn met de maatregelen voor het eerste tijdvak.
 
Door: Nationale Onderwijsgids