Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Op donderdag 9 mei heeft een tiental scholen gemeld dat er bij de examenafnames van die middag enkele examenboekjes zijn aangetroffen waarbij bladzijden ontbraken. Samen met de drukker is DUO bezig om uit te zoeken waardoor de fouten zijn ontstaan. Alles wijst erop dat het om een incident gaat. Dit meldt College voor Toetsen en Examens.

Donderdagmiddag 9 mei is er daarom een bericht uitgegaan naar scholen hoe zij de examens op mogelijke misdrukken kunnen controleren. Op vrijdag 10 mei is er opnieuw een bericht uitgegaan naar scholen hoe om te gaan met de examens van begin volgende week.
 
De misdrukken lijken op dit moment beperkt te zijn gebleven tot tien à twintig scholen. We hebben tot nu toe geen signalen gekregen dat dit probleem zich ook op andere scholen heeft voorgedaan. Scholen hebben het probleem opgelost door reserve-exemplaren van de examens aan de desbetreffende leerlingen uit te reiken. Alle maatregelen zijn er dan ook vooral op gericht om leerlingen in alle rust hun examen te kunnen laten maken.
 
Samen met de drukker is DUO bezig om uit te zoeken waardoor de fouten zijn ontstaan. Alles wijst erop dat het om een incident gaat. Scholen met vragen kunnen zich melden bij het Examenloket of bij DUO. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids