Normal_examenhal__examens__eindexamen__stoelen__tafeltjes
De VO-Raad is voorstander van gespreide examens. Ze stellen voor dat leerlingen eerder in het jaar, op het hetzelfde moment in het hele land, ook al een centraal examen kunnen doen. Dit meldt AOb.
Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad stelt dat het gunstig is wanneer een deel van de CE’s eerder gemaakt kunnen worden. Op die manier ligt het piekmoment niet meer alleen in mei en wordt de druk voor leerlingen en docenten verlaagd. 
 
Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), is ook positief over de ‘flexibilisering’ van de eindexamens. Volgens hem zou het scholen rust geven wanneer de correctierondes niet voor alle vakken in twee weken hoeven plaats te vinden en wanneer docenten meer tijd zouden krijgen voor het nakijken. 
 
Op praktisch en organisatorisch gebied komt veel kijken bij dergelijke verandering, stelt Rosenmöller: “We zouden moeten bepalen of het inderdaad alleen de talenvakken worden die we naar voren kunnen halen, of ook andere vakken zoals wiskunde en natuurkunde. In dat laatste geval moet er worden gekeken of de schoolexamens en de centrale examens elkaar meer kunnen aanvullen in plaats van inhoudelijk elkaar opvolgen. Misschien moet er worden nagedacht of we een bepaalde kern van een vak examineren en de rest via de schoolexamens toetsen.” 
 
Rosenmöller laat weten dat de plannen om de eindexamens te spreiden nog niet concreet zijn.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids