Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Op woensdag 3 juli heeft minister Van Engelshoven een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de afname van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal in het najaar van 2019 en verder. Dit meldt CvTE.

De examens voor Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nt2 zijn eind 2018 gestopt. In maart 2019 werden deze hervat. De kandidaten die zich vorig jaar al hadden aangemeld om examen te doen, hebben dit voorjaar als eerste de gelegenheid gekregen om alsnog examen te doen. In aanvulling daarop zijn inmiddels drie examens voor beide programma’s afgenomen. Vanaf september tot eind dit jaar volgen nog vier unieke examens voor beide programma’s, schrijft Van Engelshoven.
 
Vanaf 2020 zal jaarlijks sprake zijn van acht examens voor zowel programma I als programma II. Met oog op het creëren van extra afnamecapaciteit, zorgt DUO ervoor dat hun examenlocaties vanaf april 2020 zowel geschikt zijn voor de afname van het inburgeringsexamen als van het Staatsexamen Nt2.
 
Door: Nationale Onderwijsgids