Logo_logo__cvte__college_voor_toetsen_en_examens

Vandaag is het een spannende dag voor ruim 200.000 leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Zijn ze geslaagd of hebben ze toch nog een herexamen? Ook voor het College voor Toetsen en Examens is de centraal examenperiode een spannende tijd. Konden de leerlingen in alle rust hun examens maken en hoe werden de centrale examens ontvangen? Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, blikt terug op deze examenperiode. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens.

Examens zijn van docenten: van begin tot eind

“We mogen trots zijn op de kwaliteit van de examens dit jaar. Een prestatie die we met meer dan duizend docenten hebben geleverd. Docenten bedenken de opgaven, andere docenten zijn betrokken bij de vaststelling. Dankzij het Project Ieders Examen zijn nog weer andere docenten betrokken bij de correctievoorschriften. En ten slotte ontvangen wij ook na de afname feedback van docenten (al dan niet via de vakverenigingen) en zorgen zij voor de kritische noot tijdens de evaluatie. Vertrouwen en draagvlak zijn zeer belangrijke pijlers waarop de werking van ons examenstelsel is gebaseerd. De inbreng van docenten in het examensysteem - van het begin tot het einde - is onmisbaar.”

Problemen bij de productie en distributie

“Helaas is niet alles probleemloos verlopen. Zo waren er ontbrekende bladzijden in opgavenboekjes, een viertal examens kunst werd te vroeg online gezet, er is een examen uit de auto van een docent gestolen en postzakken met gemaakte examens zijn zoekgeraakt. Erg vervelend voor iedereen, maar bovenal voor de leerlingen en de scholen. Boven alles willen wij dat leerlingen hun examens in een veilige omgeving en in alle rust kunnen maken. Al onze maatregelen waren daar dan ook op gericht. De scholen hebben de uitvoering daarvan voortreffelijk ter hand genomen. Geweldig om weer vast te stellen wat een ijzersterke schakel de scholen in de examenketen vormen.”

De N-term is een robuust en betrouwbaar instrument

“Scholen kunnen met de N-termen de uitslagen van hun leerlingen vaststellen en bepalen of zij geslaagd zijn. Door de N-term is het cijfer dat leerlingen halen niet afhankelijk van hoe moeilijk of makkelijk het examen was, maar halen leerlingen voor een moeilijk examen hetzelfde cijfer als ze voor een makkelijker examen zouden hebben gehaald. De recente bevindingen van de commissie Steur2 over de procedure van de N-term zijn eenduidig: de N-term is nauwkeurig en robuust.”

Door: Nationale Onderwijsgids