Logo_logo__cvte__college_voor_toetsen_en_examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bestaat 10 jaar. Samen met de docenten uit commissies, samenwerkingspartners en relaties heeft het College dit gisteren gevierd. Maar wat doet het CvTE eigenlijk precies? 

Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met een wettelijke taak. Namens de overheid is het College verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Daarmee voeren zij het beleid van het ministerie van onderwijs uit. Ook zorgen ze ervoor dat scholen en instellingen de centrale examens en toetsen op een goede manier kunnen afnemen. Bij de staatsexamens vo en Nt2 verzorgt het College de afname. In alle sectoren wordt nauw samengewerkt met docenten, leerkrachten en deskundigen.
 
Diploma’s in Nederland zijn voor een deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die centrale examens en toetsen van hoog niveau zijn. Met het systeem van normering zorg het College ervoor dat de centrale toetsen en examens elk jaar van vergelijkbaar niveau zijn. 
 

Taken

De centrale examens en toetsen die onder de wettelijke taak vallen, zijn:
  • de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs
  • de centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs 
  • de staatsexamens in het voortgezet onderwijs
  • de centrale examens rekenen en taal in het mbo
  • de staatsexamens Nederlands als tweede taal
 

Examenstof

Het College voor Toetsen en Examens beschrijft voor de centrale examens vo en mbo de examenstof in syllabi en stelt de examens en de normering vast. Bij de staatsexamens vo en Nt2 zijn zij daarnaast ook verantwoordelijk voor afname en diplomering. Voor de centrale toetsen hebben we de taak om de eisen voor een toets te specificeren in een toetswijzer en stellen we de opgaven van de toetsen en de normering vast.
 
In het hele toets- en examenproces werkt CvTE samen met onder meer Cito, DUO, OCW, SLO en vele andere partijen. Elke partij heeft haar eigen verantwoordelijkheid in het examenproces.
 
Door: ANP