CvTE publiceert jaarverslag 2022: 'Weer bijzondere examens'

In het jaarverslag 2022 kijken verschillende mensen die bij het College voor Toetsen en Examens werkzaam zijn terug op een bijzonder jaar, waarin corona en maatregelen als gevolg daarvan een belangrijke rol speelden. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens.

De centrale examens voortgezet onderwijs hadden voor het derde jaar op rij een aangepaste en uitgebreide vorm. Ook de Staatsexamens vo had opnieuw te maken met een intensief jaar. 

Nieuwe Wet Inburgering 

De centrale eindtoets ging gelukkig door als vanouds. In het mbo was er wederom een ruimere afnameperiode om studenten zo veel mogelijk de kans te geven hun examens te doen. Bij de Staatsexamen Nt2 zat de uitdaging vooral in de voorbereidingen op nieuwe kandidaten als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. 

Intensief jaar 

Kortom, 2022 was een welgevuld, intensief jaar waarin we ons onder bijzondere omstandigheden en soms tot het uiterste van onze capaciteit hebben ingespannen om leerlingen, studenten en kandidaten in de gelegenheid te stellen te laten zien wat ze kennen en kunnen. 

Terugblik 

In het jaarverslag van 2022  blikt de voormalige collegevoorzitter Pieter Hendrikse met zijn opvolger John van der Vegt terug op de afgelopen periode. Daarnaast komen verschillende mensen die betrokken zijn bij ons werk aan het woord. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten daarin in 2022. De financiële en personele rapportage over 2022 komt in hoofdstuk 3 aan de orde.

Door: Nationale Onderwijsgids