Normal_teacher

Het belang van aandacht voor meertaligheid in de klas wordt steeds meer gezien, maar de vraag hoe je dat doet, leeft ook. SLO heeft daarom, samen met docenten, zestien lesactiviteiten ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken om meertaligheid in de les in te zetten. Dit meldt SLO.

In deze lesactiviteiten is op een duidelijke en concrete manier te zien hoe je als docent meertaligheid in kan zetten in de lespraktijk. SLO hoopt met de voorbeelduitwerkingen docenten te inspireren om zelf aan de slag te gaan met meertaligheid om zo de taalvaardigheid van alle leerlingen te vergroten. De lesideeën zijn gebaseerd op recente ontwikkelingen in onderzoek naar meertaligheid.

Een eerste lesactiviteit is nu verschenen: 'Mijn taal, mijn verhaal'. In januari verschijnen de overige vijftien lesactiviteiten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids