Normal_fryslan__friesland__vlag

Alle Friestalige kinderen in Fryslân groeien meertalig op. Meestal gaat de verwerving van beide talen goed. Een enkele keer is dit niet het geval. Logopedisten staan dan met name bij onderzoek naar de fonologische ontwikkeling, de klankverwerving, van jonge Friestalige kinderen voor uitdagingen. Bij de Fryske Akademy zal daarom onderzoek worden gedaan naar klankverwerving bij jonge Friestalige kinderen. Dit meldt de Fryske Akademy.

Er zijn momenteel namelijk geen fonologische tests voor het Fries beschikbaar. Met alleen een Nederlandse test krijgt een logopedist geen volledig beeld van de fonologische verwerving van een jong Friestalig kind. Daarnaast is er geen kennis met betrekking tot de normale fonologische verwerving van het Fries. Zonder deze kennis is het moeilijk op een betrouwbare manier spraakstoornissen te diagnosticeren en goed te behandelen. 
 
Jelske Dijkstra van de Fryske Akademy zal daarom onderzoek doen naar klankverwerving bij Friestalige kinderen. Binnen dit onderzoek wordt een Friese versie van Speakaboo-app ontwikkeld. Speakaboo (www.kentalis.nl/speakaboo) is een meertalige app, die door logopedisten als observatie-instrument kan worden ingezet om de klankverwerving van meertalige kinderen te onderzoeken. De Speakaboo-app is een product van Koninklijke Kentalis en ontwikkeld door ShoSho. De ontwikkeling van de Friese versie wordt door Stichting De Friesland gefinancierd. 
 

Twee vliegen in één klap 

Nadat het Fries aan de Speakaboo-app is toegevoegd, zal deze app gebruikt worden voor een grootschalig onderzoek naar de Friese en Nederlandse klankverwerving bij Friestalige kinderen. Op deze manier wordt de komende twee jaar in kaart gebracht hoe en in welke volgorde Friestalige kinderen de klanken van het Fries en het Nederlands verwerven. Dit fonologische onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Fryske Akademy Fûns.
 
Door de ontwikkeling van de Friese versie van de Speakaboo-app en het fonologische onderzoek worden twee vliegen in één klap geslagen. Logopedisten beschikken over een gestandaardiseerd instrument waarmee ze de fonologische verwerving van jonge Friestalige kinderen kunnen onderzoeken en de betrouwbare informatie over de verwervingsvolgorde van de Friese klanken geeft hen vervolgens houvast in de therapie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids