Onderwijsminister stelt 3 ton beschikbaar voor universitair onderwijs in het Fries

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Robbert Dijkgraaf wil 340.000 euro beschikbaar stellen voor universitair onderwijs in het Fries. Hij steunt daarmee het amendement op de begroting van OCW dat de Friese Tweede Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Aant Jelle Soepboer (NSC) hebben ingediend met meerdere andere Kamerleden.

Dijkgraaf zegt dat geld toe in antwoorden op eerder gestelde Kamervragen. Hij gaat ook in op het rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waarin wordt gezegd dat er geld vanuit het Rijk moet komen voor Fries universitair onderwijs. Dijkgraaf steunt het advies, dat eerder in januari werd gepubliceerd.

Bachelor Friese taal en cultuur 

De minister zegt dat hij gaat onderzoeken of er een bachelor Friese taal en cultuur kan komen. Hij kan dat niet opleggen aan een universiteit, omdat elke onderwijsinstantie over het eigen aanbod gaat. Dijkgraaf kan de Rijksuniversiteit Groningen dus niet dwingen om een bachelor Fries te beginnen.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over meerdere amendementen over Fries onderwijs.

Door: ANP