Normal_rolstoel__gehandicapt__verlamd

Expertisecentrum handicap + studie/CINOP is gestart met een campagne Toegankelijk Toetsen. Het doel van de campagne is het creëren van bewustzijn en het aanzetten tot actie bij onderwijsinstellingen rondom de toegankelijkheid van toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking. Dit meldt Expertisecentrum handicap + studie.

Veel studenten met een functiebeperking ervaren onnodige belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen.
 
Het doel van de campagne Toegankelijk Toetsen is het creëren van bewustzijn bij onderwijsinstellingen en het aanzetten tot actie. Bij het aanbieden en afnemen van toetsen onder studenten met een functiebeperking is veel meer mogelijk dan men vaak denkt. De campagne is zowel gericht op management en examencommissies als op docenten en begeleiders in het hoger onderwijs. Kortom: op de hele keten die betrokken is bij het toetsbeleid en de uitvoering daarvan.
 

Film

Onder het motto ‘Ruimer denken, kan, mag en moet!’ is de campagne Toegankelijk Toetsen officieel gelanceerd met een film waarin de onderwijsinspectie, NVAO, professionals van onderwijsinstellingen en een student met een beperking vertellen over hoe zij aankijken tegen toegankelijk toetsen en examineren.
 

Netwerk

In het kader van de campagne gaat een netwerk van start waarin onderwijsprofessionals, experts en onderzoekers kennis en ervaring uit de praktijk met elkaar uitwisselen. Deze gaat zich verdiepen in vragen zoals: Welke ruimte is er bijvoorbeeld binnen de kaders van de onderwijsinspectie? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan toegankelijk toetsen en op welke manier? Inmiddels heeft er een kick-off plaatsgevonden en hebben de eerste leden zich aangesloten. De eerste bijeenkomst is op 25 september aanstaande.
 

Tool toegankelijk toetsen

In oktober 2018 organiseert Expertisecentrum handicap + studie/CINOP drie regiobijeenkomsten over het thema toegankelijk toetsen en examineren, met bijdragen van zowel professionals als studenten.
De campagne bestaat tot slot uit een aanbod voor beleidssessies rond het thema. Er is een tool toegankelijk toetsen ontwikkeld, bedoeld als hulpmiddel voor instellingen om hun beleid onder de loep te nemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids