Normal_examen__examens__eindexamen__school__toets__nadenken__scholieren

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft in een brief twee maatregelen aangekondigd om de examenkwaliteit in het mbo te verbeteren. Zo wordt in de Wet educatie en beroepsonderwijs de taken van de examencommissie verduidelijkt en worden nadere eisen aan examencommissies opgenomen. Daarnaast wordt het voor instellingen verplicht om voor alle opleidingen gebruik te maken van bij gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren.

Met de tweede maatregel neemt Bussemaker de adviezen uit het rapport 'Drie router naar een valide examenproduct' integraal over. Op 1 augustus 2016 start een overgangsperiode die maximaal 2 jaar duurt. Deze biedt de scholen de mogelijkheid om vanaf 1 augustus 2016 onder leiding van een kwartiermaker met het mbo-veld samen het advies te vertalen naar de praktijk en te werken aan de in het advies genoemde aandachtspunten.

De Onderwijsminister gaat bij het uitvoeren van het advies uit van drie gelijkwaardige routes naar een valide examenproduct. Deze drie routes zijn: inloop bij een examenleverancier, zelf of samen ontwikkelen van examenproducten binnen de collectieve afspraken en een examenproduct aanbieden voor externe validering.

Bussemaker gaat de maatregel samen met de MBO Raad en NRTO uit.

© Nationale Onderwijsgids