Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

Veel vluchtelingen die in Nederland zijn missen een diploma waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen en krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De inburgering beperkt zich tot ‘basale’ taallessen en oriëntatie op de arbeidsmarkt en sluit niet aan bij opleidingstrajecten, met als gevolg dat studenten niet verder kunnen. Daarom moet de overheid dringend maatregelen nemen om dit knelpunt op te lossen en dit kan niet wachten totdat de nieuwe inburgeringswet is goedgekeurd. Dit hebben zes (koepel-) organisaties in het onderwijsveld, waaronder Nuffic, in een brief aan minister Van Engelshoven van Onderwijs en minister Koolmees van Sociale Zaken geschreven. Dit meldt Nuffic.

De brief is ondertekend door de Vereniging Hogescholen, de VSNU (Vereniging van Universiteiten), de MBO Raad, Nuffic, de Landelijke Studentenvakbond en het UAF.
 

Diploma's

Veel vluchtelingen die in Nederland zijn hebben hun middelbare schoolopleiding niet kunnen afronden in het land van herkomst. Ook is er een grote groep met een diploma dat hier van beperkte waarde is op de arbeidsmarkt. De organisaties willen voorkomen dat deze studenten niet verder kunnen en pleiten daarom voor diverse maatregelen, zoals taal- en schakelonderwijs als onderdeel van het reguliere onderwijsaanbod, investering in begeleiding en een beter toegankelijk centraal examen Nederlands.
 
De organisaties onderstrepen dat slim investeren in mensen, kennis en talent meer geschoolde burgers oplevert, waar de samenleving nu en in de toekomst baat bij heeft. De investeringskosten betalen zich bovendien ruimschoots terug wanneer nieuwkomers onderdeel van de samenleving worden, economisch zelfredzaam zijn en belasting betalen. Meer informatie op www.nuffic.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids