Normal_teskt_frans_boek_woorden

Buurtaalonderwijs is niet meer weg te denken in de grensregio’s. Steeds meer provincies, gemeentes en schoolbesturen willen dat leerlingen structureel onderwijs krijgen in het Duits of Frans. Tijdens de eerste landelijke conferentie ‘Buurtaal voor allemaal!’ op 27 september komen alle aspecten van buurtaalonderwijs aan bod. Dit meldt Nuffic.

Ruim 60 basisscholen in de grensregio’s hebben Duits inmiddels deels opgenomen in het curriculum. Bijna 20 scholen bieden Frans aan. Er worden ook uitwisselingsprojecten met scholen over de grens georganiseerd. Het Kenniscentrum Buurtalenvan Nuffic brengt in kaart welke scholen buurtaalonderwijs Frans en Duits aanbieden, onderhoudt een netwerk, deelt lesmateriaal en organiseert deze eerste landelijke conferentie. De bijeenkomst in Maastricht richt zich op buurtalen in het primair onderwijs en de aansluiting op het voortgezet onderwijs.
 
De aansluiting tussen primair en voortgezet op het gebied van vreemdetalenonderwijs is “niet optimaal”, zegt Leon Souren, projectleider van ‘Kijken over de Grens’ bij de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. “De meeste scholieren op middelbare scholen in de grensregio’s krijgen pas in het tweede jaar Duits, terwijl velen van hen al in het basisonderwijs met Duits aan de slag zijn geweest. Waarom niet een brugklas vormen voor leerlingen die verder willen met de Duitse taal? Op die manier ontstaat een meer vloeiende doorgaande leerlijn”, stelt Souren. 
 
Zo’n zes scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg bieden wel Duits aan in het eerste leerjaar. Het lesmateriaal voor deze brugklassen met 'versterkt Duits' wordt meestal door de docenten zelf ontwikkeld. Ook Nuffic is bezig met zulke lesprogramma’s, die eind 2018 beschikbaar worden gesteld. Het team van Souren maakte een ‘competentieraamwerk’ voor “kleuters tot hbo’ers”. Hiermee worden de competenties die leerlingen nodig hebben om te leren, leven en werken over de grens in kaart gebracht.
 
Volgens Joana Duarte, associate lector Meertaligheid Drents en Duits, bevordert meertaligheid de algemene taalvaardigheid. Ook kunnen mensen die verschillende talen beheersen “makkelijker in een ander land studeren, en hebben zij meer kans op een baan”. 
 
Veel scholen in de grensregio’s willen buurtaalonderwijs opnemen in hun beleid. Hoe dit in hun curriclum past, is aan de scholen. Verder zijn leerkrachten Duits dun gezaaid. Daarnaast is draagkracht onder besturen, provincies en vooral ook de werkvloer onmisbaar.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids