Nuffic: Studie in Nederland blijft ondanks corona internationaal in trek

Internationale studenten hebben grote belangstelling om in Nederland te komen studeren, ondanks onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Dat doen ze voornamelijk vanwege de kwaliteit: het Nederlandse onderwijs heeft bij de studenten een uitstekende reputatie. Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic  onder ruim 500 potentiële internationale studenten. Dit meldt Nuffic.

De kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs staat bij deze buitenlandse studenten buiten kijf: bijna 90 procent van de respondenten noemt de kwaliteit van het onderwijs als een belangrijke reden om naar Nederland te komen.  
 
Andere redenen om te kiezen voor een Nederlandse studie draaien ook om kwaliteit. Zo geven de studenten aan dat een Nederlands diploma van grote waarde is op de internationale arbeidsmarkt, dat er veel opleidingen zijn die in het Engels gegeven worden en dat de reputatie van Nederlandse onderwijsinstellingen goed is. De buitenlandse studenten, die Nederland al overwogen, zijn door middel van een enquête gevraagd naar hun mening over het mogelijk volgen van een studie aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling. 
 

Online onderwijs kan de keuze nog beïnvloeden 

Online onderwijs kan de plannen van de ondervraagde studenten doen wijzigen. Ongeveer de helft zegt minder snel naar Nederland te willen komen als het onderwijs voornamelijk online zal zijn. Uit eerder Nuffic-onderzoek bleek al dat internationale studenten die voornamelijk online onderwijs volgden vaker kampten met emotionele klachten.  
 
De studenten geven daarnaast aan dat ze zich zorgen maken over reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus. Andere negatieve factoren die van invloed zijn op de keuze om in Nederland te studeren, zijn onder andere studiekosten en de kosten van levensonderhoud en studentenhuisvesting. Bijna de helft van de ondervraagde studenten overweegt op dit moment ook nog een studie in een ander land. Studenten van buiten de EU overwegen dit veel vaker dan EU-studenten.  
 

Brexit: VK blijft populair, maar studenten haken mogelijk af 

Ondanks de Brexit blijft het Verenigd Koninkrijk het populairste alternatief voor studenten die ook andere studiebestemmingen overwegen. Het VK blijft Duitsland en Australië voor. Toch is er wel degelijk een verandering te zien. Voornamelijk onder studenten van buiten Europa blijft het Verenigd Koninkrijk een alternatief voor ons land, omdat de Brexit voor hen geen of weinig verschil maakt.
 
Toch zegt ook ruim een derde van de studenten van buiten de EU die ook het Verenigd Koninkrijk overwegen, dat zij als gevolg van de Brexit eerder voor Nederland dan voor het Verenigd Koninkrijk zullen kiezen.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids