Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Het aantal docenten op het voortgezet onderwijs dat zegt niet genoeg tijd en energie te kunnen steken in zorgleerlingen is verdubbeld. Tegelijkertijd gaat de extra aandacht voor deze leerlingen ten koste van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van DUO, meldt het Algemeen Dagblad.

91 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs zegt te weinig tijd te hebben om zorgleerlingen goed te kunnen helpen. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met autisme, adhd of een lichamelijke handicap. Vorig jaar was dit nog 47 procent. Ook geeft 78 procent van de docenten aan dat er door die extra zorg er minder tijd overblijft voor de rest van de klas. Vorig jaar was dit 42 procent. Van de leerkrachten op basisscholen stelt 86 procent dat ze zorgleerlingen niet genoeg kunnen helpen. 75 procent zegt dat dit ten koste van de rest van de klas gaat.
 
Slechts 3 procent van de leraren op basis- en middelbare scholen heeft nog vertrouwen in passend onderwijs. Docenten vinden dat er te weinig geld en expertise is. Problemen blijven bestaan en de werkdruk is hoog.
 
In de Tweede Kamer reageren de partijen verschillend. Een Kamermeerderheid wil passend onderwijs meer tijd en aandacht geven. “We weten dat het nog niet perfect loopt'', zegt VVD'er Straus. ,,We kunnen nog veel winnen door leraren beter te ondersteunen.'' De SP ziet het onderzoek als bevestiging dat passend onderwijs een verkeerd idee is. 
 
© Nationale Onderwijsgids