Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Engels als tweede taal in Vlaanderen?


Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil dat Engels de plaats van Frans inneemt als tweede taal op school, zo meldt de Belgische krant de Standaard. Een discussie beginnen over de plaats van het Frans in het Vlaamse onderwijs op het ogenblik dat het land door een diepe crisis gaat, is om controverse vragen. 'Een maatregel die de deu...

Aftrap omvangrijke samenwerking Gelderse scholen en bedrijven


Doetinchem - Honderden bedrijven en 8 vmbo-scholen nemen eraan deel: een nieuw, omvangrijk samenwerkingsproject in de regio Zuidelijk Gelderland om meer jongeren te interesseren voor een opleiding en carrière in de techniek. Dit TechNet-project heeft inmiddels een bijna volledige landelijke dekking. Vandaag, maandag 27 september, vindt op het ...

OCW consulteert docenten en schoolleiders


In het voortgezet onderwijs worden enkele schoolvakken aangeboden waarvoor geen specifieke lerarenopleiding bestaat, bijvoorbeeld voor het vak ‘Onderzoek en Ontwerp'. Als gevolg hiervan kunnen leraren voor deze vakken geen formele bevoegdheid behalen. Scholen zetten hiervoor docenten in met een bevoegdheid van een soortgelijk vak. Om hier...

Verschil tussen lonen man en vrouw neemt af


(Novum) - De lonen van mannen en vrouwen kruipen langzaam naar elkaar toe. Toch is het tempo waarin dit gebeurt nog laag. Het CBS deed een onderzoek over de periode 2006 tot en met 2008, waaruit blijkt dat bij jongeren het verschil tussen de lonen ongeveer tien procent is. Bij 45-plussers kan het oplopen tot vijfendertig procent. Gemiddeld kri...

NWO-Spinozawinnaars onthullen miljoenenplannen


De vier winnaars van de NWO-Spinozapremie maken vandaag bekend hoe zij hun premie van 2,5 miljoen gaan besteden. De premie is de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent de prijs jaarlijks toe aan vier topwetenschappers. Demissionair staatssecretaris van OCW...

Project "Meisjes en Techniek" gelanceerd


Voormalig minister Plasterk heeft het officiële startschot verricht voor het project ‘Meisjes en Techniek' van het Platform Bèta Techniek in samenwerking met VHTO, zo meldt de Rijksoverheid. Het VHTO is het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Uitvoering van de plannen moet ervoor zorgen dat veel meer meisjes een (b...

Actie voor meer muziek op school


(ANP) - Edwin Rutten, mezzosopraan Tania Kross en Moke-gitarist Phill Tilli willen dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om muziek te ontdekken en te maken. Ze presenteerden zich vrijdag in het Concertgebouw in Amsterdam als ambassadeurs van het nieuwe initiatief Muziek telt!, om dit zowel in het onderwijs als daarbuiten mogelijk te ma...

Ruimere toepassing btw-vrijstelling onderwijs


Op 10 september heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak over de btw-aspecten van de detachering van personeel bij het Cito. De Hoge Raad oordeelde dat de werkzaamheden die gedetacheerde docenten verrichten (het maken van eindexamens) zodanig nauw waren verbonden met onderwijs, dat op deze werkzaamheden de btw-vrijstelling voor onderwijs ...

Kapitein voor de klas


'Zeebenen in de klas' heet de nieuwe promotiecampagne om kinderen enthousiast te maken voor werken op zee. Kapiteins en stuurlui verzorgen gastlessen op basisscholen. Donderdag was de eerste les in de regio Rijnmond. Die werd gegeven door kapitein Erik Pannekoek en zijn zoon, stuurman Leendert Pannekoek. Voor beiden een heel nieuwe ervari...

"Alle kinderen gaan in 2015 naar school"


LIJNDEN - De gemeente Haarlemmermeer deelt het stempel 'Haarlemmermeer millenniumproef' uit aan locale initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Holland Helpt heeft dit predicaat aangevraagd omdat zij zich bezighoudt met een onderwijsproject in Kenia. In 2000 maakten regeringsleiders van ...

Regeling schoolkosten voor minima


RENKUM - De gemeente Renkum komt ouders van schoolgaande kinderen met een inkomen lager dan 120 procent van het minimumloon tegemoet. Dit heeft het college van B&W onlangs besloten. Het besluit is gevallen in het kader van 'categoriale bijstand voor schoolgaande kinderen'. Daarbij geldt de Wet Werk en Bijstand als uitgangspunt. In de prak...

Texas opent kruistocht tegen pro-islamitische schoolboeken


Het Rode Gevaar mag dan wel bezworen zijn, voor de Board of Education, de onderwijscommissie, van de zuidelijke Amerikaanse staat Texas blijft er werk op de plank om de geesten van de jongeren van ideologische bezoedeling te vrijwaren. Met zeven stemmen tegen zes besliste de Board vrijdag in Houston dat schoolboeken met "pro-islamitische" en/o...

Uitzetting dreigt voor Marina (18)


DEN BOSCH - Ruim 22.000 handtekeningen zijn er opgehaald voor Marina Sufiyanova (18). Deze Bossche leerlinge van het Sint-Janslyceum dreigt uitgezet te worden naar haar vaderland Kazachstan. Burgemeester Rombouts steunt haar streven te blijven. 4 oktober gaat haar jaarlaag (5 VWO) naar het ministerie van Justitie om de handtekeningen aan te b...

Homo-scholierenpact in West-Friesland


Homoseksuele jongeren doen vier keer vaker een zelfmoordpoging dan heterojongeren. De kans hierop is groter als ze 'in de kast blijven', zich eenzaam voelen, gepest worden en weinig steun krijgen van hun vrienden en/of ouders. Scholen in West-Friesland ondertekenen op 7 oktober een intentieverklaring. Zij spreken uit een klimaat te bieden waa...

Leerplichtactie in zomerperiode


Team leerplicht van de gemeente Almere is in de zomerperiode actief bezig geweest om leerlingen die van het VMBO af kwamen en die zich nog niet hadden aangemeld bij een vervolgopleiding, op te sporen. Ook in eerdere jaren was hier vanuit de gemeente aandacht voor. Helaas kwam het voor dat een groep leerlingen zich om verschillende oo...

80% leerlingen leert vreemde taal


In 2008 leerde bijna 80% van de EU-leerlingen een vreemde taal op school. 79% van de leerlingen in het basisschoolonderwijs en 83% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs kregen in 2008 les in een vreemde taal. Op beide niveaus was Engels over het algemeen de eerste vreemde taal die wordt geleerd. Een tweede vreemde taal werd gestudeerd...

NOG Interview

Veertig jaar Kindertelefoon: 'Kinderen zitten nog steeds met dezelfde soort vragen'

Normal_kindertelefoon


De Kindertelefoon bestaat veertig jaar. Op 10 mei 1979 begon het ouderinitiatief in een kleine ruimte op driehoog in de Amsterdamse Jordaan. Kinderen konden anoniem en grat...

NOG Blog

Past het onderwijs?

Normal_foto_anke_2_1

Vanuit mijn ooghoek zie ik hem naar me toe lopen. "Kijk mevrouw… dít snap ik niet". Voor ik het weet zit ik met mijn hoofd in een opvoedkundige casus. "Dit bedoel ik nou. Deze vader is boos. Het kind luistert niet. De vraag is hoe vader het kind aan moet spreken. Maar vader is bóós. Dus hij zal uitvallen tegen het kind. Naar mijn mening klopt de...