Normal_studeren_student_boeken_lezen_cursus

Bij sommige mensen is het er nooit van gekomen om een diploma te halen in het beroep dat ze uitoefenen. Voor deze groep stelde ROC Rivor de Diplomaroute op. Dit meldt de MBO Raad.

Diplomaroute

Bij ROC Rivor kunnen mensen met ruime werkervaring maar zonder papiertje, alsnog een diploma halen op mbo-niveau 2. Na een telefonische intake, waarin gekeken wordt of de deelnemer in zijn werk functioneert op mbo-niveau 2, biedt de mbo-school een examentraject aan. 
 

Diploma-eis gastouders

ROC Rivor startte met deze Diplomaroute nadat de overheid een diploma-eis instelde voor gastouders en rolde de Diplomaroute ook uit voor andere beroepen waaronder helpenden zorg en welzijn en logistiek medewerkers. “De theoretische kennis die hen ontbreekt, plus de verplichte examenonderdelen Nederlands en rekenen, bieden we aan in de vorm van keuzedelen. Het praktijkexamen bieden we aan via readers en andere leermiddelen. Iedere deelnemer volgt een programma op maat,” zegt Joke Broekhuizen, projectmedewerker bij Diplomaroute. 
 

Zelfstudie

Ook de werkgever heeft een verantwoordelijkheid voor het leerproces. Hij moet studietijd bieden want de Diplomaroute is zelfstudie. “Het initiatief om een medewerker de diplomaroute te laten volgen, komt vaak vanuit de werkgever die graag gekwalificeerd persoon wil. Nederland is toch een diplomaland,” zegt Broekhuizen. 
 
Niet elke werkgever staat er echter om te springen als een werknemer aangeeft om ook een mbo-diploma niveau 2 te halen. “Kleine bedrijven zien de ontwikkeling van hun personeel soms als een bedreiging omdat ze stijgende loonkosten vrezen. Wij proberen hen te laten zien dat een diploma ook waarde heeft voor het bedrijf. Je kunt de kennis van je medewerkers immers garanderen waardoor je ook de kwaliteit van je onderneming borgt. Nog een belangrijk voordeel: mensen met een diploma zijn gemotiveerder en voelen zich zekerder op hun werk.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids