Normal_copyright_stockfreeimages_kantoor_werk_werken_overleg

Mensen met een baan leren vooral terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden en samenwerken met ervaren collega’s. Van de tijd die mensen op hun werk aan leerzame activiteiten besteden heeft 85 procent betrekking op informeel leren. Dit meldt Universiteit Maastricht.

Mensen leren evenveel van 8 uur informeel leren als van een cursus van 8 uur. De kloof in cursusdeelname tussen hoog- en laagopgeleiden is gegroeid tussen 2004 en 2017. Het percentage hoogopgeleide werkenden dat de afgelopen 2 jaar een cursus heeft gevolgd is 63 procent. Bij laagopgeleiden is dit percentage 39 procent. Een typische cursus duurt 3 dagen van 7 uur, wordt doorgaans met een diploma of certificaat afgesloten, is vaak verplicht (42 procent), gaat in 52 procent van de gevallen over vakspecifieke vaardigheden en wordt in 35 procent van de gevallen gevolgd ter realisatie van loopbaandoelen.
 
Werkenden kunnen ook leren van activiteiten buiten het werk, bijvoorbeeld bij het doen van vrijwilligerswerk, mantelzorg, tijd door brengen met kinderen of zelfstudie. Gemiddeld besteden mensen 3 uur per week aan zelfstudie. Hoogopgeleiden doen vaker aan zelfstudie (64 procent) dan laagopgeleiden (33 procent). Ook valt op dat hoogopgeleiden meer leren van de tijd die zij besteden met hun kinderen en aan vrijwilligerswerk dan laagopgeleiden. Laagopgeleiden leren meer van mantelzorg dan hoogopgeleiden.
 
Dit blijkt uit de Levenslang Leren Enquête van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De enquête is gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking in de jaren 2004, 2007, 2010, 2013 en 2017.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids