Logo_roc_leiden_logo

Het ROC Leiden, dat al langere tijd met financiële problemen kampt, heeft opnieuw een studentenstop aangekondigd voor een aantal opleidingen. Het gaat om opleidingen met weinig perspectieven op stage en werk waarvoor ook slechts weinig aanmeldingen zijn. Zo hoopt de mbo-instelling de kosten verder te drukken en uit de geldproblemen te komen. Dit meldt Omroep West. 

De financiële problemen komen voort uit de hoge huisvestigingskosten van het ROC. Volgens de school zelf moet het ROC Leiden relatief veel meer betalen voor de diverse panden van de instelling dan andere ROC's in het land. De hoge huisvestigingskosten komen vooral door de nieuwe gebouwen bij het station Leiden CS en Leiden Lammerschans. Het ROC onderhandelt nu met de verhuurder over de huurprijs. De instelling wil jaarlijks 2,5 miljoen euro minder betalen dan ze nu doen.

De financiële problemen zetten ook de onderwijskwaliteit van het ROC Leiden onder druk. Volgens de mbo-school hebben zich de afgelopen jaren steeds meer studenten aangemeld voor het ROC maar door het geldgebrek kon het aantal docenten hier niet in meegroeien. Als gevolg heeft de Inspectie voor het Onderwijs enkele opleidingen als 'zwak' beoordeeld. Ook in de Keuzegids Mbo 2015 scoren bijna alle opleidingen onder het landelijke gemiddelde.

Het ROC wil de verhouding tussen het aantal docenten en studenten weer rechttrekken door 50 tot 60 extra docenten aan te nemen en tegelijk minder studenten te laten instromen. Studenten die al een opleiding volgen waar nu een stop op wordt gezet, kunnen hun studie gewoon afmaken. Voor de overige opleidingen geldt een inschrijfdatum van 1 juli zodat de school op tijd kan beginnen aan een planning voor het nieuwe studiejaar.

© Nationale Onderwijsgids