Mbo-opleider trekt aan de bel: 'Zonder mbo'ers is er geen maatschappij'

Het aantal mbo-studenten in de provincie Zeeland is de afgelopen jaren afgenomen met 7 procent. Mbo-instelling Scalda vindt dat de hele provincie haar steentje moet bijdragen om het beroepsonderwijs in leven te houden. Bestuurder Hendrik-Jan van Arenthals denkt dat een nog intensievere samenwerking met het bedrijfsleven de oplossing is. Dit meldt Omroep Zeeland. 

Volgens Van Arenthals zijn de problemen in Zeeland groter dan de nieuwste cijfers van het CBS stellen. “De terugloop is zelfs nog iets groter als je kijkt naar de verschuiving van de voltijd naar deeltijd, van BOL naar BBL”, zegt hij. Dit betekent voor de mbo-opleider minder contacturen en minder inkomsten. Daarom wil de school nog meer samenwerken met haar partners. Zij kunnen bijvoorbeeld stageplekken bieden en docenten met praktijkervaring aanleveren. Voor veel van de studierichtingen is er namelijk geen lerarenopleiding. Tegelijkertijd is de hoop van Van Arenthals dat meer bedrijven weten dat ze hun medewerkers kunnen laten na- en bijscholen bij Scalda.

Meer waardering voor mbo'ers 

Ook denkt de mbo-opleider dat er meer waardering nodig is voor mbo’ers. Ouders willen dat hun kind een zo’n hoog mogelijke opleiding volgt, maar hebben geen idee hoe belangrijk het mbo is voor de maatschappij. “Zonder mbo is er bijna geen activiteit, niet economische en niet maatschappelijk.” Van Arenthals wil nog wel verder gaan door te stellen dat er zonder mbo eigenlijk geen maatschappij of samenleving meer is.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky